‘Hikizome’ งานฝีมือชั้นสูงจากช่างฝีมือในเมืองเกียวโต สู่เสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ของ ISSEY MIYAKE ?>
21 January 2565

‘Hikizome’ งานฝีมือชั้นสูงจากช่างฝีมือในเมืองเกียวโต สู่เสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ของ ISSEY MIYAKE

ลวดลายสุดพิเศษจาก ISSEY MIYAKE ที่เกิดจากเทคนิคย้อมสีแบบวาดมืออันเก่าแก่จากเมืองเกียวโต

READ MORE