Sasi Akkomee

Sasi Akkomee

25 พฤษภาคม 2566

11 พฤษภาคม 2566

“สิ่งที่ผลักดันให้ผมกล้าทำอะไรได้มากขึ้น คือความกดดันหรือคำพูดที่เกินกว่าจะรับได้”

25 เมษายน 2566

“เราต้องรักตัวเองแล้วฮึบ! เพราะแทบไม่มีใครช่วยเราได้ ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้”

24 เมษายน 2566

“อยากเล่นบทบู๊ที่สุดค่ะ อยากให้มีคนจับเฌอไปออกกำลังกายที”

23 เมษายน 2566

นักเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านประสบการณ์ตรงยามชีพจรลงเท้า