HOME / Culture / Report

The Different Bangkok

ร่วมส่งภาพถ่าย 'กรุงเทพฯ ในอีกมุม : The Different Bangkok' เพื่อแสดงผลงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ lips-mag.com
Culture / Report

ในวันที่ทุกคนต้อง Stay Home และรักษาระยะห่างทางกายภาพ
ทำให้กรุงเทพฯ ที่เคยเป็นเมืองแห่งความพลุกพล่าน
และเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง เปลี่ยนไป

LIPS Magazine ขอเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายของกรุงเทพฯ ในอีกมุม ที่แปลกตาไปจากที่เราเคยเห็น โดยขอชวนช่างภาพไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่น หรือมืออาชีพ ร่วมกันแชร์ภาพถ่ายพร้อม caption สั้นๆ ให้เราได้นำไปร้อยเรียงเรื่องราวลงใน www.lips-mag.com


รายละเอียด
1. ส่งภาพถ่าย พร้อมชื่อ-นามสกุลช่างภาพ และ Caption ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัดมาที่ lipsmagonline@gmail.com โดยระบุหัวข้อในอีเมล กรุงเทพฯ ในอีกมุม : The Different Bangkok
2. ส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 2 ภาพ ขนาดไฟล์ภาพไม่น้อยกว่า 100 kb และไม่ใหญ่เกิน 500 kb
3. ไม่ใส่ลายน้ำหรือโลโก้ใดๆ ลงในภาพ
4. ภาพที่ส่งปรับแสงและสีเรียบร้อยแล้ว
5. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน – วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563
6. จัดแสดงผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทาง www.lips-mag.com ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
7. คุณศักดิ์ชัย กาย Editor-at-Large ผู้ก่อตั้งนิตยสารลิปส์ และคุณสมเกียรติ กังสดาลวิรุฬ หัวหน้าช่างภาพนิตยสารลิปส์ เป็นผู้คัดเลือกภาพ

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณกุลยา 096 449 9516

Related Articles