Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 [2/2]

GURU กู๋รู้ l อลังการงานดอกไม้ที่บ้านปาร์ค นายเลิศ [2/2]
Video / Guru กู๋รู้

     ในเทปนี้เราจะพาทุกท่านไปชมขั้นตอนการ Collaborate งานระหว่างบ้านปาร์คนายเลิศ และนักศึกษาคณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ในชื่อว่า “บุบผาภูษิตาภรณ์” ซึ่งเป็นการตีความและเล่าเรื่องผ่านตัวนางจากวรรณคดีไทย จะงดงามอ่อนช้อยและน่าสนใจแค่ไหน ตามกู๋ไปชมกันค่ะ

FOLLOW ME
Facebook: Sakchai Guy
Youtube Channel: LIPS MAGAZINE

Related Articles

21 ตุลาคม 2565

ท้าทายฤดูกาลใหม่ไปกับกระเป๋าที่เปล่งประกายเงางาม

18 กันยายน 2565

พาไปรู้จักกับเหล่าดีไซน์เนอร์ทั้ง 12 คนภายใต้คอนเซ็ปต์ 'ไทยใส่สบาย'

31 มีนาคม 2565

The Dance of the Flower in the Wind