LIPS 22nd Anniversary

LIPS Magazine Vol.23/01, July 2021 : LIPS 22nd Anniversary

ในวาระครบรอบ 22 ปีของนิตยสารลิปส์ในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องล็อกดาวน์อยู่ในบ้าน การเฉลิมฉลองต่างๆ ยังต้องงดเว้นชั่วคราว อาจจะไม่ใช่ปีที่เราสามารถเฉลิมฉลองวันเกิดครบ 22 ปีได้เต็มที่นัก แต่เราก็หวังว่า เราจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปพร้อมๆ กับลิปสเตอร์ทุกคนได้

ลิปส์ฉบับครบรอบ 22 ปีนี้ เราจึงขอพาลิปสเตอร์พลิกหน้ากระดาษลิปส์ฉบับเก่า ย้อนกลับไปรำลึกถึงแฟชั่นเซ็ตที่ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของลิปสเตอร์ตัวจริงFOLLOW ME
Facebook: LIPS MAGAZINE
Instagram: @lipsmagazine
Twitter: @lipsmagazine_th
Youtube Channel: LIPS MAGAZINE

SHARED :

Recommend

6 February 2565

LIPS SPEAK ON CLUBHOUSE #2

เปิดพื้นที่พูดคุยกันอีกครั้งกับพีท, มุก, พัช และนักรบ กับเรื่องราวด้านศิลปะ ความสวยงาม การออกแบบ และวงการโฆษณา ถึงมุมมองและการใช้ชีวิตในประเทศนี้

READ MORE