KONG-BOW on LIPS Magazine

LIPS Magazine Vol.22/07, January 2021 : READY, SET, GO

ออกสตาร์ตปกแรกของปี 2021 กับ All-New Isuzu MU-X ด้วยการจับคู่ที่เหนือทุกความเชื่อ จาก 2 นักแสดงต่างรุ่น ก้อง-สหรัถ และ โบว์-เมลดา รวมพลังกันส่งให้ปีนี้ของลิปสเตอร์ทุกคนพุ่งแรงกว่าใคร ไปไกลเหนือทุกความสำเร็จ

พบกับนิตยสารลิปส์ ทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
หรือสั่งซื้อออนไลน์ทาง m.me/lipsmag

ช่างภาพ : นุชา ใจทิพย์
ผู้ช่วยช่างภาพ : จิรธรรม์ เกียรติศิลปิน, พิริยพงศ์ พรหมหมื่นไวย, ชินวัตร ใจฉลาด, นภนต์ ฟุ้งทวีวิไล
วิดีโอ : อนุรัก มงคลทัศนีย์, จุฑามาศ ปิณะกัน
บรรณาธิการแฟชั่น : จัณฐิมา จันสวัสดิ์เมธากุล
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : ปิ่นปินัทธ์ พันลำ
แต่งหน้า-ทำผม สหรัถ : อุดมรัตน์ กลับเมือง
แต่งหน้า เมลดา : รัตนโชติ โพธิ์ขำ
ทำผล เมลดา : พูนทัศน์ เลิศมโนรัตน์
นักศึกษาฝึกงาน : ญาตาวี หวังพฤกษ์, ณัฐชยามร ธีรภาพชน


FOLLOW ME
Facebook: LIPS MAGAZINE
Instagram: @lipsmagazine
Twitter: @lipsmagazine_th
Youtube Channel: LIPS MAGAZINE

SHARED :

Recommend