อารยธรรมธัญญาหาร

ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่มีมาอย่างช้านาน

การปลูกข้าว คือ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่มีมาอย่างช้านาน ข้าว จึงนับเป็นธัญญาหารหลักของคนไทย อันอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ ทว่าก็ยังมีน้ำตาลในปริมาณสูง แต่ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าที่มาตอบโจทย์สายสุขภาพ อย่าง ‘หม้อหุงข้าวลดน้ำตาล’ หม้อหุงข้าวนวัตกรรมใหม่จาก #Haier จึงทำให้เราสามารถบริโภคข้าวโดยลดปริมาณน้ำตาลลงได้ ช่วยเติมเต็มความสุข ความอิ่มอร่อย และการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างลงตัว


FOLLOW ME
Facebook: Guru กู๋รู้
Youtube Channel: LIPS MAGAZINE

SHARED :

Recommend