“นต-เนะ” เพราะชีวิตคู่ไม่ได้มีแค่ข้อดี

LIPS Magazine Vol.22/08, February 2021 : MODERN LOVE

เลิฟสตอรี่ของว่าที่บ่าวสาว นต-เนะ : เมื่อโลกทั้งใบไม่ได้มีแค่สีชมพู และทางเดินแห่งรักก็ไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบ กับบางเรื่องที่ต่างกันบ้างแต่ก็ลงตัว จนตักสินใจ ‘SAY YES’ ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน 💍👩‍❤️‍👨

FOLLOW ME
Facebook: LIPS MAGAZINE
Instagram: @lipsmagazine
Twitter: @lipsmagazine_th
Youtube Channel: LIPS MAGAZINE

SHARED :

Recommend