Yoga At Home

คู่มือโยคะฉบับฝึกเองได้ที่บ้าน

ในช่วงที่การออกกำลังกายนอกบ้านถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภาวะมลพิษและโควิด-19 การหันมายืดเส้นยืดสายที่บ้านจึงน่าจะเป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพที่ดีกว่า ลิปส์อยากแนะนำการออกกำลังที่ทำได้ไม่ยากไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์มากอย่างโยคะ ที่เป็นตัวช่วยเสริมสร้างทั้งร่างกายและจิตใจ และท่าแรกที่ควรเริ่มก็คือท่าไหว้พระอาทิตย์ ที่ควรทำให้ 12 รอบ เพื่อบริหารร่างกายทุกส่วนอย่างสมดุลจากภายในสู่ภายนอก

1. ยืนตรงเท้าชิดกัน และพนมมือไว้ระดับอก เกร็งต้นขา ยึดเท้าให้มั่น ทำสมาธิให้พร้อม หายใจเข้า
2. หายใจออกพร้อมกับยื่นแขนทั้งสองไปข้างหน้า
3. ยกแขนเหยียดตรง หายใจเข้าพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ แอ่นตัวไปด้านหลัง และเงยคอให้มากที่สุด

4. หายใจออกแล้วก้มตัวมาข้างหน้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พยายามให้ฝ่ามือแตะอยู่บนพื้นข้างๆเท้าทั้งสองข้าง ถ้าไม่ได้ให้จับข้อเท้า และก้มศีรษะลงมาให้ใกล้เข่ามากที่สุด ขาทั้งสองข้างต้องเหยียดตรง
5. ขยับขาขวาไปข้างหลังจนเกือบสุด ให้เข่าขวาแตะกับพื้น โน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยพับเข่าซ้าย เงยหน้าขึ้นพร้อมกับหายใจเข้า 
6. กลั้นหายใจและยืดขาขวาออกไปทางด้านหลังจนเท้าและขาชิดกัน ยกตัวให้เข่าพ้นพื้น ให้น้ำหนักตัวอยู่บนแขนทั้งสองข้างแขนเหยียดตรง พยายามให้ศีรษะ หลัง และขาเป็นเส้นตรง

7. หายใจออก ลดตัวลง ให้หน้าผาก อก มือ เข่า และปลายเท้า ยกเว้นหน้าท้องแตะพื้น 
8. หายใจเข้า เงยหน้าขึ้น พร้อมกับดันแขนให้ลำตัวท่อนบนยกขึ้น แอ่นหลังให้มากที่สุด ท้อง หน้าขา และเข่า ยังคงแนบกับพื้น 
9. ก้มหน้าลง หายใจออก ยกสะโพกขึ้น พยายามดันตัวไปข้างหลังให้ส้นเท้าจรดพื้น

10. ยกเท้าซ้ายมาข้างหน้าเล็กน้อย ดึงขาขวามาข้างหน้าจนอยู่ระดับเดียวกับมือซ้าย แล้วสูดหายใจเข้า
11. เลื่อนขาซ้ายมาชิดกับขาขวา ยืดขาทั้งสองข้างให้ตรง กดคอลงมาจนกระทั่งหน้าผากจรดเข่า พร้อมหายใจออก 
12. ยืดตัวขึ้นพร้อมหายใจเข้า เอนหลังให้เต็มที่ ชูแขนเหนือศีรษะ แล้วค่อยลดแขนลงมาข้างล่าง 2 ตัว 

     12 ท่าไม่ยากนี้จะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหว เรียกว่าเป็นการออกกำลังขั้นต้นที่ควรจะทำเป็นกิจวัตรทุกเช้าเป็นอย่างยิ่ง

SHARED :

Recommend