MYCELIUM

เจ้าเห็ดราเหล่านั้นกำลังส่งเสียงคุยกับเรา !

ไมซีเลียม หรือ Mycelium ที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้าง คือโครงข่ายหรือเส้นใยของกลุ่มเห็ดราต่างๆที่สามารถแผ่สัญญาณไฟฟ้าถึงกันได้  แต่ล่าสุดศาสตราจารย์แอนดรูว์ อดามัตสกี และคณะนักวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันตกแห่งอังกฤษ (University of the West of England) ได้วิเคราะห์สัญญาไฟฟ้าของเจ้าเห็ดเหล่านี้ แล้วนำมาวิเคราะห์แบบแผนทางคณิตศาสตร์ จนพบว่ามันคล้ายอย่างมากกับคำพูดของมนุษย์ ! 

แปลว่าเจ้าเห็ดเหล่านี้พูดได้อย่างนั้นเหรอ ? 

Royal Society Open Science ระบุว่า มีการใช้ขั้วไฟฟ้าปักลงในดิน จากนั้นได้บันทึกการส่งสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยเห็ดราที่ใช้ในการทดลองนี้มี 4 ชนิด ได้แก่เห็ดเข็มทอง, เห็ดแครง, เห็ดเรืองแสง และเชื้อราในหนอนผีเสื้อหรือถั่งเช่า พบว่ามีการส่งสัญญาณไฟฟ้ากระชั้นถี่ขึ้นเป็นจังหวะ เมื่อมีสิ่งกระตุ้นเร้า เช่นเมื่อค้นพบอาหารหรือสารพิษที่ต้องหลีกหนีให้ไกล โดยมีรูปแบบของสัญญาณถึง 50 แบบด้วยกัน ซึ่งสัญญาณเหล่านี้คล้ายกับคำศัพท์ในภาษามนุษย์ !

และเมื่อเปรียบเทียบในเชิงภาษาศาสตร์ สัญญาณไฟฟ้าของเห็ดรามี “ความยาวของคำ” โดยเฉลี่ยที่ 5.97 ใกล้เคียงกับความยาวของคำโดยเฉลี่ยในภาษารัสเซียที่ 6.00 และภาษาอังกฤษที่ 4.80 ซึ่งในบางครั้งเห็ดราส่งสัญญาณที่เหมือนกับคำศัพท์เหล่านี้นานติดต่อกันถึง 21 ชั่วโมง 

แต่อย่างไรก็ตาม เรายังไม่อาจสรุปได้ว่านั่นคือเห็ดรากำลังพูดภาษาเดียวกับเราหรือไม่ เพราะการเกิดสัญญาณไฟฟ้ากระชั้นถี่ขึ้นนั้น อาจมาจากความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายสองด้านของเส้นใยเห็ดราได้เช่นเดียวกัน

Photo Courtesy : Steve Axford, The poetry of silk, Jonas Edvard Nielsan, Mycelium Tectonics

SHARED :

Recommend