LIPS SPEAK ON CLUBHOUSE #2

เปิดพื้นที่พูดคุยกันอีกครั้งกับพีท, มุก, พัช และนักรบ กับเรื่องราวด้านศิลปะ ความสวยงาม การออกแบบ และวงการโฆษณา ถึงมุมมองและการใช้ชีวิตในประเทศนี้

LIPS SPEAK ON CLUBHOUSE #2 เปิดพื้นที่พูดคุยกันอีกครั้ง พร้อมเคล้ากลิ่นอายของศิลปะ ความสวยงาม การออกแบบ และวงการโฆษณา ถึงมุมมองและการใช้ชีวิตในประเทศนี้ ไปกับตัวแทนจากหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น

• พีท-ทสร บุณยเนตร Chief Creative Officer แห่ง BBDO เจ้าของรางวัลคานส์ ไลอ้อนและเจ้าของคลิป ‘ขอบคุณลูกค้าที่ยกเลิกงาน’ อันโด่งดัง
• มุก-พรทิพย์ อรรถการวงศ์ เจ้าของแกลเลอรี่ ATT 19 ผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนและเปิดพื้นที่สำหรับศิลปินรุ่นใหม่
• พัช-ภัทร เลิศสุกิตติพงศา เจ้าของเพจและช่องยูทูป ‘Yellow Channel’ ที่ผันตัวมาจับงาน NFTs อย่าง Yellow octopus
• โต๊ด-นักรบ มูลมานัส ศิลปินผู้ตัดแปะภาพ เจ้าของผลงานอันหลากหลายที่สื่อถึงศิลปะ วัฒนธรรม และความอิสระทางการบอกเล่า

7 FEB 2022 – 19.30-21.30
Exclusive only Clubhouse
‘LIPS MAGAZINE’

#VOICEOFTHEFUTURE #LIPSERA

SHARED :

Recommend