อัพเดทความพร้อมของสปากับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

ให้คุณได้ไปผ่อนคลายแบบไร้กังวลหลังคลายล็อคดาวน์

ตอบรับวิถีชีวิตแบบ NEW NORMAL ด้วยการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่เน้นเรื่องสุขภาพและ ความปลอดภัย ที่ไม่ใช่แค่ Social Distancing แต่ยังต้อง Deep Cleaning อีกด้วย วันนี้ Lips ปดู 2 สปา กับมาตรการสูงสุดในการดูแลทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและป้องกันต่างๆแบบครบวงจร

ปัญญ์ปุริ เวลเนส (PAÑPURI WELLNESS)

     ปัญญ์ปุริ เวลเนส (PAÑPURI WELLNESS) พร้อมแล้วที่จะกลับมาให้บริการแบบครบวงจรอีกครั้งเพื่อคืนสมดุลให้ร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยแบบครบสูตร ดังนี้
     ◊ คัดกรองอย่างเข้มงวด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าพื้นที่ หากร่างกายเกิน 37.5 องศา หรือปฎิเสธการวัดอุณหภูมิร่างกายงดให้บริการทุกประเภท พร้อมทั้งมีจุดบริการให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์จากปัญญ์ปุริทั่วทั้งพื้นที่
     ◊ ใช้มาตรการการเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนลูกค้าทั้งในส่วนของพับบลิคออนเซน ห้องสตรีม ซาวน่า บริการเวลเนสบาร์และโซนพักผ่อน สำหรับบริการออร์แกนิคสปาให้บริการทุกทรีตเมนต์ แต่จำกัดชั่วโมงการให้บริการไม่เกิน 120 นาทีต่อลูกค้า 1 ท่าน 
     ◊ พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face shield) และถุงมือตลอดเวลา และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงานทุกวัน ตลอดจนลดการสัมผัสระหว่างพนักงานกับลูกค้าด้วยการด้วยการชำระเงินแบบโอน รวมถึงการสมัครสมาชิกและสะสมคะแนนผ่านการสแกน QR Code

     ◊ ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณจุดสัมผัสร่วมก่อนและหลังการให้บริการทุกวัน และทำความสะอาดระหว่างวันทุก 1 ชั่วโมง รวมถึงเมื่อมีการให้บริการภายในห้องทรีตเมนท์ จะมีการทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทั้งก่อน และหลังการให้บริการแก่ลูกค้า
     ◊ ทำความสะอาดผ้าที่ให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานและอบด้วยอุณหภูมิ 82 องศาเพื่อฆ่าเชื้อโรค
     ◊ ใช้อุปกรณ์สำหรับใช้เพียงครั้งเดียวกับผลิตภัณฑ์ Tester ทุกประเภท พร้อมทั้งทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีการสัมผัสจากลูกค้า
     ◊ ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อด้วย Alcohol Spray Hand Sanitizer และถุง shopping bag ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 

สัมผัสความผ่อนคลายจากเวลเนส ไลฟ์สไตล์ตามแบบฉบับของปัญญ์ปุริ อย่างมั่นใจไร้กังวลได้แล้ววันนี้ 

สำรอง voucher ราคาพิเศษได้ที่เว็บไซด์ panpuri.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ชั้น 12 เกษร ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-23.00 โทร 02-253-8899 หรืออีเมล panpuriwellness@panpuri.com

_______________________________________

เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา (LET’S RELAX SPA)

     เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา (LET’S RELAX SPA) พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง โดยเพิ่มความเข้มงวดพร้อมแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่ในทุกมิติให้สอดคล้องกับการบริการตามมาตรฐานเดิม โดยแบ่งมาตรการป้องกันและวิธีการจัดการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้

1. มาตรการต้านการดูแลสถานที่  
     ◊ ทำความสะอาดห้องทรีตเมนต์ทุกครั้งก่อนให้บริการด้วยเครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชี (UvC) ซึ่งมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ 
     ◊ ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ UV Sterilizer Filter Air Purifie สำหรับห้องรวม อาทิ ห้องนวดเท้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอากาศภายในห้อง
     ◊ ใช้เครื่องปรับอากาศระบบความดันลบ (Negative Pressure) และส่งออกไปสู่นอกอาคารเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนทำให้อากาศที่ไหลเวียนในสปาสะอาดและปลอดภัย 
     ◊ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และจุดที่สัมผัสบ่อยในพื้นที่ส่วนกลาง และรักษาระยะห่างในการเข้ารับบริการตามพื้นที่โดยรอบสปา อย่างน้อย 1 เมตร 
     ◊ เปลี่ยนผ้าที่ใช้ให้บริการในแต่ละทรีตเมนต์ รวมถึงเพิ่มการเฝ้าระวังในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ 

2. มาตรการด้านการดูแลบุคลากร
     ◊ พนักงานผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 และความอันตรายของโรคเพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและต่อผู้อื่น 
     ◊ พนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าทำงานทุกวัน และทุกๆ 4 ชั่วโมง ระหว่างวัน โดยพนักงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศา หรือมีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวังต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และไปพบแพทย์ทันที พนักงานที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ยืนยัน
     ◊ พนักงานทุกคนต้องพกเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยหน้ากากอนามัยที่สวมใส่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และหน้ากากที่สวมใส่นอกเวลางานจะถูกแยกใช้งานอย่างเคร่งครัด

3. มาตราการด้านประสบการณ์การเข้ารับบริการของลูกค้า
     ◊ ลูกค้าทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ รวมถึงกรอกแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง และงดให้บริการลูกค้าที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศา 
     ◊ใช้ระบบออนไลน์เข้ามารองรับการจองทรีทเมนต์ล่วงหน้าก่อนรับบริการ เพื่อความพร้อม และลดความแออัดของผู้เข้ารับบริการในพื้นที่ส่วนกลาง 
     ◊ ชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร ใช้ Tablet ที่ผ่านการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอลล์ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ทดแทนการใช้เมนูแบบเดิมที่เป็นกระดาษ 
     ◊ ก่อนให้บริการลูกค้าเทอราพิสท์จะต้องวัดอุณหภูมิอีกครั้ง และภายในห้องทรีทเมนต์ก่อนเริ่มนวด เทอราพิสท์ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย แว่นตากันละออง และต้องล้างมืออีกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอลล์ก่อนสวมถุงมือ
     ◊ ท่านวดแต่ละทรีทเมนต์จะถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะลดท่านวดที่มีระยะประชิด อาทิ การนวดศีรษะเพื่อความปลอดภัย
     ◊ การเสิร์ฟของว่างหลังรับบริการทรีทเมนต์ อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง หรือ ทองม้วน จะถูกปรับเปลี่ยนให้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน โดยจะจัดเตรียมในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด เหมาะสม รวมถึงการเสิร์ฟน้ำดื่มในขวดปิดแทนการเสิร์ฟน้ำใบเตย

กระบวนการตามมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยจะถูกเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดทุกขั้นตอน หลังการให้บริการลูกค้าแต่ละท่าน และจะถูกทำให้เป็นกิจวัตรอย่างเข้มงวด และต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานใหม่ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจอย่างแท้จริง

สอบถามเพิ่มเติม จองแพคเกจ ดูสาขาต่างๆได้ที่เว็บไซด์ letsrelaxspa.com โทร. 02- 126 3589 หรืออีเมล sparsvn@letsrelaxspa.com

_______________________________________

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกองบรรณาธิการออนไลน์ได้ที่ lipsmagonline@gmail.com

SHARED :

Recommend

19 April 2565

FROM SCRATCH TO BAGS

ทำความรู้จักกระเป๋าชีวภาพรักษ์โลกที่ผลิตจากเปลือกผลไม้ พ่วงดีไซน์สุดชิค!

READ MORE
16 April 2565

JOE HORNER

ศิลปินดอกไม้สาย Sculpture ที่น่าติดตามแห่งยุค

READ MORE