HOME / Culture / Report

LIPS Magazine มอบหน้ากากผ้า 100 ชิ้น

มอบหน้ากากผ้าคอทตอนเย็บ 3 ชั้น ผลิตโดยนิตยสารลิปส์ เพื่อแบ่งปันช่วงภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย
Culture / Report

     นิตยสาร LIPS ตระหนักถึงวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเกิดภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เราจึงอยากเชิญชวนให้หันมาใช้หน้ากากผ้า เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย มีหน้ากากอนามัยใช้เพียงพอ
     โดยได้มอบหน้ากากผ้าให้กับแฟนเพจที่ร่วมกิจกรรม HAPPY FRIDAY ใน facebook fanpage LIPS Magazine ไปแล้ว 60 ชิ้น พบว่ายังมีผู้ต้องการอีกเป็นจำนวนมาก จึงต่อยอดกิจกรรมมอบหน้ากากผ้าในเว็ปไซต์ www.lips-mag.com วันละ 100 ชิ้น(คนละ 1 ชิ้น) โดยการลงทะเบียน และใช้ระบบแรนดอมรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก www.namepicker.net ซึ่งจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม – วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 รวมทั้งหมด 1,000 ชิ้น

วิธีการลงทะเบียน
     การลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากผ้าจะเป็นการลงทะเบียนแบบรายวัน รายชื่อผู้ลงทะเบียนจะถูกลบจากระบบหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำวันนั้นๆ ผู้ที่สนใจจำเป็นต้องเข้ามาลงทะเบียนทุกวัน
     โดยเริ่มลงทะเบียนครั้งแรกวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 00.00น. และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันถัดไป เวลา 10.00น. ก่อนจะเปิดรอบการลงทะเบียนประจำวันนั้นๆ ในเวลา 10.00 – 00.00น. จนถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2563

โปรดอ่าน

หมดเวลาลงทะเบียน : ลงทะเบียนรับหน้ากากผ้าประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
ประกาศผลวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. ที่หน้าเว็ปไซต์ www.lips-mag.com

Related Articles