HOME / Article

เรื่องราวเหนือกาลเวลา เล่าเรื่องผ่านฟิล์มกระจก

เดินทางย้อนรอยเวลาไปกับท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน
Article

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ ‘ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา’ โดย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ภัณฑารักษ์ นำภาพถ่ายในอดีตมาจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

     ‘นิทรรศการฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา’ เน้นให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อสยามค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการการประสมประสานทางวัฒนธรรมตะวันออกบรรจบตะวันตกนำผู้คน ในปัจจุบัน เดินทางย้อนเวลาไปในอดีต สัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัย รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7
     ในการชมนิทรรศการครั้งนี้ ผู้ชมเสมือนหนึ่งได้ร่วมเดินทางไปในการเสด็จประพาสหัวเมืองของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งบรรยากาศ เป็นไปอย่างสงบผ่อนคลายและเป็นส่วนพระองค์ แม้ในท้ายที่สุดการเสด็จประพาสต่างๆ จะจบลง ด้วยเหตุการณ์ชวนสลด อันเป็นสัญญาณสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสยามในเวลานั้น 

นิทรรศการฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 : ปฐมบรรพ การเสด็จประพาสหัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ส่วนที่ 2 : ทุติยบรรพ สยามอันสุขสงบในรอยต่อของกาลเวลา 
ส่วนที่ 3 : ตติยบรรพ ตะวันออกบรรจบตะวันตก
ส่วนที่ 4 : จตุตถบรรพ เร่งรุดไปข้างหน้า

นิทรรศการ “ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา” จัดแสดงถึงวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ติดตามข่าวสารได้ที่ bacc.or.th และ Facebook: baccpage


┃Photo : สมัชชา อภัยสุวรรณ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Related Articles

8 พฤษภาคม 2566

จะสมาธิสั้นหรือคนธรรมดาก็พร้อมลุยทุกงานให้สำเร็จ

3 พฤษภาคม 2566

ด้วยหัวใจเยาว์วัยตลอดกาลของคาร์ล ทำให้ทุกโชว์เป็นที่น่าจดจำ