HOME / Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบประจำวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

นิตยสารลิปส์มอบหน้ากากผ้า 1,000ชิ้น เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม - วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบการลงทะเบียนประจำวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
ทั้งนี้กรุณาชำระค่าจัดส่ง 40 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

1.คุณชัยทัศน์ สละชีพ
2.คุณวาสนา ใจบุญ
3.คุณอภิญญา ส่งวัฒนา
4.คุณอัจจิมา ฮาริอุ
5.คุณสุภา คงรักเกียรติ
6.คุณพัสกร ศรีสงคราม
7.คุณพรนภา วิมลสุทธิกุล
8.คุณณัฏฐ์นิษฐา ตู้ประสิทธิ์
9.คุณนัชช​นัยน์​ เดชชินบัญชร
10.คุณบูรณินทร์ ลัภนะกุล
11.คุณจิรวัฒน์ บุญเกลี้ยง
12.คุณอภิภู มาลัยมี
13.คุณสมพิศ ยุทธภิรัตน์
14.คุณศรินญา ขจิตธนากรเจริญ
15.คุณพรรณภัค ตรังพาณิชย์
16.คุณวันพร คูประเสริฐวงศ์
17.คุณจิราภรณ์ เผ่าเจริญ
18.คุณบุษบา ยงยุทธ
19.คุณสกุล การเสนารักษ์
20.คุณบุษยรัตน์ ศรีคง
21.คุณสุนิภา ดิลกวัฒนสุนทร
22.ด.ช.ชัยวุฒิ ศรีสมบูรณ์กมล
23.คุณชัยยศ​ เอี่ยมอ่อน
24.คุณนวินดา คงธนโสภิต
25.คุณวรรณวิมล วัจนะสาธิต
26.ดญ. ปิยะวดี อัศวพรชัย
27.คุณจีราภรณ์ มวยดี
28.คุณเยาวนรี บุญหาญ
29.คุณยุพา สดแสงสุก
30.คุณวรวิทย์ ศิริวรไพบูลย์
31.คุณทิติภา ภัทรเตชาวัฒน์
32.คุณดุสิต การเสนารักษ์
33.คุณจิระพงษ์ ปรีชานิลชัยศรี
34.คุณสุจิรา แก้วแกม
35.คุณรมนปวีร์ โพธิ์สวัสดิ์
36.คุณอักษร กล่อมทอง
37.คุณมนทกานติ ธนิกวศิน แก้วมีแสง
38.คุณพลชาติ หาญอนุรักษ์
39.คุณมลิวรรณ พรหมพักตร
40.คุณปริศนา บุนนาค
41.คุณชัชศรัณย์​ วิวัฒน์​วิชา​
42.คุณสุรกิจ ศรีสมบูรณ์กมล
43.คุณณัฐฐา อวดปาก
44.คุณพรรณี อัศวพรชัย
45.คุณศาสตร์สุระ พุกล่ำ
46.คุณธีระกาญจน์​ วิวัฒน์​วิชา​
47.คุณศุภารัตน์ คงราศรี
48.คุณกฤษณา กฤษณวรรณ
49.คุณศักดิ์ชัย พิชัยภาพ
50.คุณสุมิตร ขอไพบูลย์

51.คุณวรพรต แซ่แต้
52.คุณฐิติกานต์ ศิวะวรพันธ์
53.คุณรินรดี อินทรคำ
54.คุณปิยนุช รักกิจ
55.คุณภัทรา ประสพโชค
56.คุณพรพิมล ภาณุวงศ์
57.คุณเจริญพรทิพย์ ตันธนพิพัฒน์
58.คุณจริยวัฒน์ จาโรทก
59.คุณวิลาวัณย์ ตรีรัตนชวลิต
60.คุณPetcharat​ ​Ubonnuch​
61.คุณปราณี นุพงษ์
62.คุณอำนวย คงทน
63.คุณพงษ์สุดา ห่อดวาน
64.คุณสสิร์ธารก์ เทียมจันทร์
65.คุณจันทิ​รา​ ก​ฤ​ษ​ณี​ไพบูลย์
66.คุณ​เนาวรัตน์ ศรีใส
67.คุณChantira​ Krissaneepaiboon
68.คุณแคทลียา ขันต์ปุระ
69.คุณสุวรรณา นุทธภิรัตน์
70.คุณกรรณิการ์ อภินัยนาถ
71.คุณธีระพงศ์ จัทภาโส
72.คุณพรลดา ศรีสวัสดิ์
73.คุณฐิติรัชต์ ตัณฑ์จิตานนท์
74.คุณพิมพ์พลอย เจริญฤทธิ์
75.คุณวัชรพงษ์ พงษ์พิมาย
76.คุณเพ็ญพรรณ แซ่โง้ว
77.คุณนภษร อังคุตรานนท์
78.คุณเพ็ญวดี กิ่งรัตนะ
79.คุณศิริพร บุตรจันทร์
80.คุณศันสนีย์ ทองเนื้อสุก
81.คุณภาณุมาศ นักเวช
82.คุณอรวลี กัลยา​วงศ์
83.เด็กชายพิธิวัต อินต๊ะ
84.คุณอุดม ปิกเกษม
85.คุณศศินาฎ ศรีคง
86.คุณสหรัถ ธรฤทธิ์
87.คุณปราณี รัตนภา
88.คุณWison​ Kitsaneepaiboon​
89.คุณณฐมน ทิพย์ทอง
90.คุณนงลักษณ์ เทพนรินทร์
91.คุณณรงค์​เดช​ จำเ​ริญ​วุฒิ​กุล​
92.คุณโสภณ รัตนภา
93.คุณวีรชาติ ตู้ประสิทธิ์
94.คุณสุรัชต์ สดแสงสุก
95.คุณกมลทิพย์ เพ็ญพิมพ์
96.คุณเจริญชัย ฉัตรกิติพรชัย
97.คุณธนพร สุดประเสริฐ
98.คุณนัฎทยา เวชสิทธิ์
99.คุณจันทิ​รา​ ก​ฤ​ษ​ณี​ไพบูลย์​
100.คุณนวลพรรณ อนันทวณิชชยา

│ รายละเอียดการโอน │

บัญชีธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 066-1-58650-8
ชื่อบัญชี นกัญ ปณตภัคพัทธ์

ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง
inbox facebook fanpage : LIPS MAGAZINE

หมายเหตุ
สามารถชำระเงินได้ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม โดยตัดยอดรับโอนของแต่ละวันเวลา 24.00น. และทำการจัดส่งวันถัดไป ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

     กิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 โดยเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันเวลา 10.00 – 24.00น.ของแต่ละวัน และจะทำการแรนดอมรายชื่อ เพื่อประกาศผลในวันถัดไปเวลา 10.00น. ก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ผู้ที่สนใจจำเป็นจะต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ทุกวัน เนื่องจากรายชื่อเดิมทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบหลังประกาศผล

รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 1 (ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 2 (ลงทะเบียนวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 3 (ลงทะเบียนวันพุธที่ 1 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 4 (ลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563)

Related Articles