ทรงผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายใต้แบรนด์ “SIRIVANNAVARI Bangkok”

ทรงผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยพระองค์เอง พระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ
Fashion / Style File

     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยพระองค์เอง ภายใต้แบรนด์ “SIRIVANNAVARI Bangkok” ทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

Related Articles