The Power of Change

1  /  8

คำนำผู้เขียน

ผมเป็นคนบ้านนอกลูกเกษตรกรที่คิดจะเป็นนักการเมืองเพื่อจะได้เป็นรัฐบาลมาช่วยชาวบ้านมาตั้งแต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลที่ดีนั้นจะเป็นอย่างไรผมเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่เกิด ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ทำไร่ไถนา ทำนา ทำสวน ผมก็เป็นเกษตรกรมาจนถึงปัจจุบัน จึงซึมซับรู้ปัญหาของเกษตรกรเป็นอย่างดี และเพราะคุณพ่อเป็นกำนันจึงทำให้ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพ่อว่าประชาชนไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเรื่องทำมาหากินหารายได้เลี้ยงครอบครัวเท่านั้น แต่ชาวบ้านยังมีปัญหาสารพัด ทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศึกษา สุขภาพอนามัย การมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีอย่างเสรีชน ความยุติธรรมทางกฎหมาย การพัฒนาชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิต และการอยู่อย่างมีความสุขสงบ เพื่อช่วยเหลือ  ชาวบ้านเหล่านั้นผมก็คิดจะเป็นรัฐบาลเมื่อได้เรียนสูงขึ้นจึงได้รู้ได้เห็นมากขึ้นว่า

 

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจแต่งตั้งรัฐบาลของเราเอง และเป็นที่มาของการเป็นรัฐบาลที่ดีตอนผมไปเรียนปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปริญญาโทที่อเมริกา ทำให้ผมมั่นใจเลยว่าผมได้ทฤษฎี มีความรู้ และผมโตแล้วที่จะเป็นนักการเมืองผมเริ่มชีวิตตัวแทนประชาชนด้วยการเป็นกำนัน จนเข้าสู่ระบอบการเมือง แต่เมื่อผ่านไป 35 ปี ได้รู้ความจริงที่ปวดร้าวใจยิ่งว่า “ทุนสามานย์” ที่ระบอบทักษิณใช้เป็นเครื่องมือ สามารถซื้ออำนาจรัฐได้และทำให้ประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยในอุดมการณ์อีกต่อไปทางเดียวที่จะสู้กับ “ทุนสามานย์” คือ “พลังของประชาชน” เจ้าของประเทศ และผมจึงกลายเป็น “ลุงกำนัน” เลขาธิการ กปปส. ก้าวเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ สู้ร่วมกับประชาชนในวันนี้นี่คือชีวิตผม ในที่สุดของการต่อสู้ เมื่อชัยชนะเป็นของมวลมหาประชาชนแล้ว ผมจะกลับไปเป็นราษฎรเต็มขั้นที่สุราษฎร์ธานี บ้านเกิดของผม 

 
                                                                               สุเทพ เทือกสุบรรณ

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อเรื่อง : The Power of Change
เจ้าของเรื่อง : สุเทพ เทือกสุบรรณ
เรียบเรียง : อัญชะลี ไพรีรัก, ภัทรชัย ภัทรพล, ศรศมน บัวจำปา
ราคา : 399 บาท
สำนักพิมพ์ : ลิปส์ พับลิชชิ่ง
ISBN : 978-616-7645-07-0
 

คำนำสำนักพิมพ์

สถานการณ์สร้างวีรบุรุษนั้น หมายถึง ผู้สร้างโอกาสขึ้นมาจากภาวะวิกฤติ เพื่อแสวงหาประกายแสงสว่างจากความมืดแล้วกลับวิกฤติให้เป็นโอกาสหากแต่จะมีใคร กี่คน ที่จะมีความกล้า ความเสียสละ ความสามารถ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง ตะเกียกตะกายท่ามกลางขวากหนามและอสรพิษไปสู่ความหวังอันริบหรี่นั้นท่ามกลางความผันผวนของมิติทางการเมือง มิติของนักวิชาการ ความรุนแรงของภัยคุกคามความมั่นคงของชาติไทยที่เกิดจากคนไทยด้วยกันเอง ภัยคุกคามที่ร้ายลึกนี้ จึงต้องอาศัยสถานการณ์แห่งปัญญาที่จะออกมาต่อสู้กับอวิชชาและความอยุติธรรมในสังคมอย่างแท้จริงการได้มีโอกาสเข้าร่วมกับมวลมหาประชาชนในการต่อสู้กับระบอบสามานย์ที่มีชาติบ้านเมืองเป็นเดิมพันมาตลอดระยะเวลาสี่เดือนเต็มนั้น ทำให้ผมซึ่งไม่เคยได้รู้จักกำนันสุเทพ เทือกสุบรรณมาก่อน ได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าศรัทธานั้นต่างจากอุปาทานอย่างสิ้นเชิงกำนันสุเทพ เป็นผู้สร้างศรัทธาให้มวลมหาประชาชนด้วยความเชื่อด้วยปัญญา ซึ่งต่างจากอุปาทานและอธิโมกข์ซึ่งเป็นความเชื่อตามโดยไม่อาศัยเหตุผลและปัญญากำนันสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นใคร มาจากไหน The Power of Change คือหนังสือที่จะแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับผู้ชายที่สังคมไทยตอนนี้ได้จัดอันดับให้เป็นบุคคลที่หล่อที่สุดในประเทศไทย โดยปราศจากคู่แข่งแม้แต่คนเดียว 

SHARE THIS :