ธรรมนําเทรนด์

1  /  8

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อเรื่อง : ธรรมนําเทรนด์
ผู้เขียน  : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ราคา : 175 บาท
สำนักพิมพ์ : ลิปส์ พับลิชชิ่ง

เรื่องย่อ

            “ธรรมนําเทรนด์” หนังสือธรรมะที่เกิดจากบทสนทนาธรรมระหว่างพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และเป็ด-อภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์ ที่ได้ปุจฉา-วิสชัชนากันทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนเรา ซึ่งคําตอบที่ได้จากท่าน ว.วชิรเมธี นั้นสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตแห่งโลกทุนนิยมได้อย่างสมดุล มีความสุข สบายอย่างที่ควรจะเป็น
SHARE THIS :