ทุกสิ่งอยู่ที่ใจตน

1  /  8

คำนำสำนักพิมพ์

          สังคมมนุษย์ของเรานั้นไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยวัตถุปัจจัยเท่านั้น หากยังต้องอาศัยคุณค่าแห่งความดีงามของการดำรงชีพร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติควบคู่กันไปให้เป็นหนึ่งเดียวปรัชญาในการใช้ชีวิตให้เป็นโดยไม่ต้องตะเกียกตะกายหาคำตอบในการใช้ชีวิตด้วยวิธีการสารพัด หรือแม้กระทั่งตัวช่วยที่มีอยู่ดารดาษนั้นก็ไม่สามารถนำพาเราไปไหนได้ หากเราเองยังไม่รู้จักตัวเอง ยังไม่รู้จักธรรมชาติ นี่คือหลักการธรรมดาที่เป็นยาสามัญประจำบ้านของท่านอาจารย์ระพี สาคริก ที่นำพาให้ท่านเดินทางมาจนถึงอายุเก้าสิบปี  ได้อย่างงดงามและยิ่งใหญ่งดงามเพราะธรรมชาติที่อยู่ในใจอันบริสุทธิ์ ยิ่งใหญ่เพราะนามของท่านนั้นตราตรึงอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนที่ได้รู้จักตัวตนและธาตุแท้ของผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ ล้วนมีรากฐานมาจากความปกติธรรมดาอย่างนี้นี่เอง …เป็นที่รู้กันว่านอกจากความสุภาพอ่อนน้อมของท่านอาจารย์ระพี สาคริกที่ทุกคนรู้จักแล้ว ความแข็งแกร่งในอุดมการณ์และปรัชญาในการทำงานของท่านนั้น สุกสว่างดั่งแสงพระอาทิตย์ที่เริ่มจับขอบฟ้าด้วยความใกล้ชิด สนิทใกล้ เนื่องจากผมได้มีโอกาสรับใช้และดูแลท่านมาในระยะเวลาพอสมควร นานพอที่จะพูดได้ว่า มองตาก็รู้ใจ ยิ่งนานก็ยิ่งรู้ว่า ท่านอาจารย์เกิดมาเพื่อเป็นกัลยาณมิตรของมนุษย์โลกโดยแท้ผมเคยมีคำถามว่า ท่านไม่เหนื่อยหรือ ไม่อยากพักบ้างหรือ
 
          ท่านกลับยกตัวอย่างว่าเคยเห็นใบไม้หยุดสังเคราะห์แสงบ้างไหม หากเราไปฝืนธรรมชาติเสียแล้ว วัฏจักรที่มันขับเคลื่อนอยู่ก็จะต้องหยุดสะดุดลง เพราะใจของเราเป็นตัวไปก่อกวนให้พลังของธรรมชาติที่มันขับเคลื่อนต้องมีปัญหา เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ไปสร้างปัญหาหรือตั้งคำถามที่มันมีคำตอบอยู่แล้วท่านอาจารย์ระพีถึงมีเพื่อนทุกวัย ทุกแห่งหนในปฐพี ทุกชนชั้น ทั้งๆ ที่ท่านยืนอยู่บนพื้นดินธรรมดาสามัญ พื้นที่ที่ท่านเองโปรดปราน พื้นดินของท่านจึงกว้างใหญ่ไพศาลกว่าใครเพราะความธรรมดานี่เองหากจะเรียนรู้หรือศึกษาชีวิตและผลงานของท่านอาจารย์ระพีคงต้องใช้เวลามหาศาลที่จะบันทึกเอาไว้ได้หมด ทุกบทสนทนา ทุกบทความที่ท่านเขียน ทุกสถานที่ที่ท่านไปบรรยาย ทุกมวลหมู่ดอกไม้ที่ท่านเป็นแรงบันดาลใจบทความบางส่วนในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเพียงบทเล่าผ่านในชีวิตประจำวันที่ท่านนึกได้ก็เขียน จำได้ก็บันทึก ไม่มีวันใดเลยที่ผมเห็นท่านไม่จับปากกา แม้ในยามคับขันวัตถุดิบจะเป็นเศษกระดาษหรือสุดท้ายคือฝ่ามือของตัวเองค่าแห่งการนำมาบอกเล่าและเผยแพร่ เพื่อว่าเราจะได้เห็นใบไม้สังเคราะห์แสงมากขึ้นทุกวันบนโลกใบนี้...ร่วมกัน
SHARE THIS :