Eternity Love Eternity Giving

'คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด' คือสโลแกนของมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันหมายความถึง การให้ไม่ได้หยุดอยู่ที่ผู้รับเท่านั้น แต่สามารถส่งต่อการให้ไปยังครอบครัวและอนาคตของคนนั้น รวมถึงผู้ที่เขาจะพบเจอในอนาคตและได้เป็นผู้ให้แก่คนอื่นต่อไป ซึ่ง พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ (เม่ย) ผู้จัดการมูลนิธิฯ ที่ดำเนินโครงการเพื่อส่งต่อการให้จากผู้บริจาคแก่มูลนิธิฯ สำเร็จลุล่วงไปหลายต่อหลายโครงการ เธอเชื่อว่าการให้จะไม่สิ้นสุดอย่างแน่นอน

ด้วยฐานะทางบ้าน อีกทั้งความรู้ความสามารถที่พร้อมสรรพ พรรณสิรีสามารถเลือกทำงานที่ให้ผลตอบแทนน่าพึงพอใจได้อย่างแน่นอน แต่เมื่อได้รับ
การชักชวนจาก ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เธอตอบรับไปช่วยงานของมูลนิธิฯ ทันที โดยเริ่มแรกพรรณสิรีตั้งใจเข้าไปช่วยงานเป็นจิตอาสาเพียงระยะสั้นๆ ขณะอายุ 24 ปี กระทั่งปัจจุบันผ่านมา 8 ปีแล้ว เธอยังคงทำงานที่มูลนิธิแห่งนี้ด้วยความสุขที่ได้มีส่วนในการส่งต่อการให้

"หลังจากเรียนจบปริญญาตรี สาขาบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาคภาษาอังกฤษ) และไปเรียนต่อปริญญาโท ด้านการสื่อสารการตลาด ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ยทำงานที่อเมริกาอยู่ระยะหนึ่งก่อนกลับมาทำงานที่บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทยและเข้าไปช่วยกิจการโรงงานผลิตพลาสติกของครอบครัวค่ะ

…จุดเริ่มต้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับมูลนิธิฯ เนื่องจากเม่ยรู้จักกับคุณหมอสุวรรณา ขณะนั้นมูลนิธิฯ มีการระดมทุนเพื่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ บริเวณสี่แยกตึกชัย ซึ่งเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่ ระดมทุนเป็นเงินจำนวนมาก เพื่อมาสนับสนุนการก่อสร้างและจัดหาเครื่องมือ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งมูลนิธิฯ ต้องการปรับโครงสร้างการบริการงานทั่วไปด้วย เม่ยตอบตกลงกับคุณหมอ เพราะเห็นว่าเป็นงานที่ใช้ทักษะและความสามารถที่เม่ยมีอยู่แล้ว ส่วนในเรื่องของค่าตอบแทนเม่ยไม่ได้มองเป็นจุดสำคัญ เพราะว่าองค์กรที่เป็นมูลนิธิค่าตอบแทนนั้นไม่เยอะอยู่แล้ว และคิดว่าเป็นโอกาสในการสั่งสมประสบการณ์การทำงานด้วยค่ะ

…เริ่มแรกเม่ยทำหน้าที่เป็นจิตอาสาที่ทำงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานปกติเพียงแต่ไม่ได้รับเงินเดือน เม่ยคิดว่าใช้เวลาไม่กี่เดือนโครงการก็น่าจะสิ้นสุด แต่พอทำงานไปประมาณ 2-3 เดือน ก็ยังไม่เสร็จ เม่ยทำต่อจนครบหนึ่งปีโครงการก็ยังไม่จบ ซึ่งต้องเรียนว่าการระดมทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เป็นโครงการใหญ่ต้องใช้เงินกว่า 4,000 ล้านบาท บวกกับระบบระเบียบและเครื่องมือที่ยังไม่เป็นแบบแผนหรือเป็นสากล พอทำไประยะหนึ่งเม่ยทราบแล้วว่าระยะเวลาเพียงปีเดียวไม่เสร็จแน่ๆ เม่ยรู้สึกว่าปรับตัวกับงานนี้ได้แล้วจึงตัดสินใจทำต่อไป โดยเปลี่ยนจากจิตอาสาเป็นพนักงานของมูลนิธิค่ะ"

หลังจากเข้าทำงานในมูลนิธิฯ อย่างเต็มตัวพรรรณสิรียังดำเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ อีก อาทิ 'โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้' ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทั่วประเทศ 'โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพยท์เพื่อผู้ป่วยยากไร้' เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ใช้งานมากว่า 40 ปี และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อันทันสมัย ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2559 'โครงการสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ' สร้างความเป็นเลิศในการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นอกจากนี้แล้วพรรณสิรียังได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ผ่านสื่อที่เป็นเทคโนโลยีสมัยต่างๆ อย่างสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ ซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปรู้จักมูลนิธิฯ มากยิ่งขึี้น อีกทั้่งการรวมพลังจิตอาสาจากพันธมิตรต่างๆ เช่น ศิลปิน ดารา นักร้อง ผู้มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการมาร่วมระดมทุน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และวิทยุอีกด้วย

โดยโครงการล่าสุดที่พรรณสิรีรับผิดชอบในการระดมเงินทุนคือการสร้าง 'สถาบันการแพทย์จักรีนฤ-บดินทร์' ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ จะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ.2560 เป็นโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนฝั่งตะวันออกของประเทศ

"สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นอกจากการรักษาพยาบาลก็จะทำเรื่องการศึกษาของแพทย์ด้วย ซึ่งการเลือกทำเลที่ตั้งที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพราะหวังว่านักศึกษาจะได้มีความผูกพันกับชุมชน และกลับไปทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น ไม่ใช่มาทำงานหรือเรียนหนังสือแค่ในเมืองเพียงอย่างเดียวค่ะ" ปัจจัยหลักที่ทำให้พรรณสิรีทำงานกับมูลนิธิฯ มาร่วมทศวรรษ นั่นเพราะผลตอบแทนซึ่งให้ผลคุ้มค่าทางใจที่ชื่อว่า 'ความสุข'

"เม่ยคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ ซึ่งทุกอย่างหล่อหลอมให้รู้สึกภาคภูมิใจในการทำงานทุกวัน เม่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีขึ้นจากการเรียนรู้ความทุกข์ของคนอื่น ซึ่งมาจากการได้เห็นการเกิด แก่ เจ็บ และตายภายในช่วงพริบตาเดียว การได้เห็นว่าความตายอยู่ใกล้ตัวเราแค่ไหน ทำให้เม่ยเห็นคุณค่าการใช้ชีวิตแต่ละวันมากขึ้นและเห็นคุณค่าของการช่วยชีวิตทำให้เม่ยอยากทำงานที่นี่ต่อไป เพราะได้มีส่วนในการช่วยชีวิตคนค่ะ

…ตอนนี้เป้าหมายหลักของเม่ยคือ ทำโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ให้สำเร็จ เพราะความเจ็บป่วยของคนไม่มีวันสิ้นสุด รักษาคนนี้หายก็มีคนใหม่เข้ามาอีกเรื่อยๆ ทุกชีวิตมนุษย์มีค่ามากมายมหาศาล ฉะนั้นการช่วยเหลือคนไปหนึ่งคน บางครั้งเขาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้อีก ซึ่งการรับรู้ว่าสิ่งที่เราทำเกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และได้เห็นคนที่ป่วยคนหนึ่งดีขึ้นเป็นรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับเม่ยค่ะ"

คำกล่าวที่ว่า 'ผู้ให้ย่อมสุขใจกว่าผู้รับ' วันนี้การที่พรรณสิรีได้มีส่วนในการเป็นสื่อกลางการให้ระหว่างเพื่อนมนุษย์ เธอได้ค้นพบความสุขอย่างแท้จริงด้วยตนเองแล้ว ซึ่งเราทุกคนก็สามารถสัมผัสกับความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้ดุจเดียวกัน เมื่อเริ่มต้นการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น

"ปัจจุบันมูลนิธิฯ ยังคงระดมทุนอย่างต่อเนื่องและต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนของสังคม สิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดคือการสนับสนุนเรื่องเงินทุน โดยรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนร่วมกันบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ จะนำไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมผ่านโครงการต่างๆ อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ"

หน้า-ผม ธีรยุทธ จันอ้น
สไตล์ จันฐิมา

 
ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ และสั่งซื้อของที่ระลึก อาทิ สมุด เสื้อยืด กระเป๋า ผ้าพันคอ หมวก ฯลฯ
สอบถามข้อมูล โทร. 0 2201 1111 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ : www.ramafoundation.or.th
เฟซบุ๊ก : มูลนิธิรามาธิบดีฯ
อินสตาแกรม : @ramafoudation

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดีฯ
ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-4-26671-5
ธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี เลขที่ 090-7-00123-4
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเตาปูน เลขที่ 020-0-06583-1
ธ.กรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0
ธ.ทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสนามเสือป่า เลขที่ 046-2-42103-3
SHARE THIS :