Do for King... Tasana Nagavajara

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ทั้งยังเป็นการส่งต่อความรู้ด้านดนตรีให้เยาวชนทั่วประเทศ โครงการ Pro Musica Junior Camp จึงเกิดขึ้น ด้วยความร่วมมือจากบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด โอเวชั่น สตูดิโอ และมี "อาจารย์ทัศนา นาควัชระ" นักดนตรีคลาสสิกมืออาชีพ อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้อำนวยการ

"โปรมูสิกา เป็นวงดนตรีอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย นอกเหนือไปจากวงดนตรีของหน่วยราชการ ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2501 แสดงคอนเสิร์ตอย่างจริงจังต่อเนื่อง จนหยุดแสดงไปเมื่อ พ.ศ.2518 และรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา โดยความสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน รวมถึงหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ผู้ก่อตั้งวงยุคแรก เราคิดกันว่าควรจะมีวงดนตรีเล็กๆ ที่มีมาตรฐานสากลจริงๆ สักวงในเมืองไทย เพราะจริงๆ วงดนตรีขนาดเล็กมีเสน่ห์ ต้องใช้ทักษะฝีมือที่ละเมียดละไม และในด้านการจัดการ เราได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โปรมูสิกาจึงฟื้นคืนกลับมาด้วยวิสัยทัศน์ว่าทำอะไรเล็กๆ อย่างพอเพียง แต่สม่ำเสมอ และมีคุณภาพสูงสุด

…โครงการโปรมูสิกา จูเนียร์ การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ โดยนักดนตรีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในปีนี้เราจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด The Musical Genius อัจฉริยะคีตกวี เราเลือกเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยการให้การศึกษา สนับสนุน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางด้านดนตรีแก่เยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ฝึกฝน สร้างทักษะด้านดนตรีคลาสสิก ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมด 16 เพลง โดยการเรียบเรียงของหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช และบทเพลงสุดคลาสสิกของโมสาร์ต

…บทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นการผสมผสานพระอัจฉริยภาพทางดนตรีที่ลงตัวที่สุด งดงามที่สุด คนที่ได้มาฟังเพลงพระราชนิพนธ์คงรู้สึกได้ว่าไพเราะแค่ไหน ซึ่งผมคิดว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงในโลกนี้ ด้วยทฤษฎีการประพันธ์เพลงที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ คงหาได้ยากยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีความรู้อย่างแตกฉานในทางดนตรี ที่ผมพูดไม่ใช่เพราะเป็นคนไทยที่เทิดทูนในพระมหากษัตริย์เท่านั้น ผมยังพูดในฐานะนักดนตรีอาชีพที่ว่ากันด้วยเนื้อของดนตรี ทำนอง พระองค์ทรงใช้คอร์ดดนตรีที่สวยงามและซับซ้อน ทำให้เกิดเสียงประสานที่เข้มข้น สิ่งที่ประทับใจผมมากที่สุดคือเรื่องของ Interval (ขั้นคู่เสียง) ในทำนองเพลงของพระองค์ท่าน ซึ่งมีความพิเศษเฉพาะตัวมากๆ ทุกๆ เพลงสามารถนำมาใช้ได้ตลอดในทุกยุคทุกสมัย อย่างผมเป็นนักดนตรีที่เล่นเพลงพระราชนิพนธ์มาตลอดทั้งชีวิต คำว่าเบื่อไม่เคยเกิดขึ้นในความคิดเลยสักครั้ง


 
…สำหรับโครงการโปรมูสิกา จูเนียร์ แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยเราเดินทางไปยังภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ไปพบกับเด็กๆ ก่อน ไปอบรมเชิงปฏิบัติการในทั่วทั้งหมด 4 ภาค ไปแนะนำก่อนว่าโครงการนี้คืออะไร เด็กมาเข้าชั้นเรียน เราก็สอนวิธีการเล่นดนตรีที่ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ผมกับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องเดินทางไปทั่วประเทศ รวมถึงทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถึงแม้สิ่งที่เราทำอาจไม่เทียมเท่าสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทำตลอดมา แต่การได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการปิดทองหลังพระเหมือนกับพระองค์ท่าน เราก็ภูมิใจ

…หนึ่งเดือนหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรากลับไปทำการทดสอบเด็กๆ ในปีนี้เราเลือกเพลงของโมสาร์ตเข้ามาผสมกับเพลงพระราชนิพนธ์ด้วย เพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้เรียนรู้ดนตรีคลาสสิกในระดับมาสเตอร์พีซ เป็นเพลงสำคัญที่เขาต้องพบเจอในอนาคตของการเป็นนักดนตรี หลังจากการทดสอบในทั้ง 4 ภูมิภาค ในปีนี้เราคัดเลือกเด็กได้ 21 คน แล้วมารวมตัวกันเข้าค่ายที่กรุงเทพฯ 1 สัปดาห์

…ปีนี้เป็นปีที่เศร้าที่สุดในชีวิต เพราะค่ายดนตรีอยู่ระหว่างการเสด็จสวรรคต โดยเด็กๆ มาเข้าค่ายในวันที่ 8 ตุลาคม วันอาทิตย์ที่ 9 เราพาเด็กทุกคนเข้าไปลงนามถวายพระพรที่ศาลาสหทัยสมาคม วันนั้นยังใส่เสื้อสีเหลืองถ่ายรูปยิ้มแย้มกันอยู่ แต่พอเข้าค่ายไปได้สัก 3 วัน พระองค์ก็เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม ถ้าใครได้อยู่ในค่ายวันนั้นจะรู้เลยว่าเศร้าสลดกันแค่ไหน ด้วยความที่เราอยากให้เด็กๆ มีสมาธิในการเรียนมากที่สุด ทุกวันระหว่างฝึกซ้อมดนตรีเราจะเก็บโทรศัพท์ของเขาเอาไว้ แต่เย็นวันนั้นประมาณหนึ่งทุ่มตรง เด็กๆ ขึ้นไปบนห้องแล้วเปิดโทรทัศน์ก็รู้ข่าว เราจึงนัดเด็กประชุมแล้วประกาศอย่างเป็นทางการ เด็กๆ พากันร้องไห้สูญเสียกำลังใจ ตัวเราแม้จะอ่อนแรง แต่ก็ต้องช่วยกันปลอบใจ และให้กำลังใจ จริงๆ แล้วผมเป็นคนที่เตรียมการในเรื่องของความตาย พยายามทำใจไว้ล่วงหน้าเสมอ เพราะไม่ว่าจะเป็นใคร ถึงอย่างไรก็ต้องพลัดพรากจากกัน เพียงแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ 

…ก่อนหน้านี้ 3 เดือน ผมได้นัดหมายนักดนตรีของวงโปรมูสิกาเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อบันทึกเสียงเพลง 'สรรเสริญพระบารมี' โปรมูสิกาตั้งใจจะจัดทำของขวัญปีใหม่เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายพระองค์ท่านที่ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี วงโปรมูสิการุ่นแรกของหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เคยบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี บทนี้เอาไว้ระหว่าง พ.ศ.2513-2514 เป็นแผ่นเสียงไวนิลเก่า เราตั้งใจว่าจะแปลงแผ่นเสียงไวนิลนี้ออกมาเป็นซีดี และเราจะบันทึกเสียงใหม่ โดยมีเสียงของวงโปรมูสิการุ่นเก่ากับรุ่นใหม่อยู่ในอัลบั้มเดียวกัน เราบันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 10 ตุลาคม เดิมคิดว่ามีเวลาสบายๆ ที่จะผลิตให้ออกมาทันวันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ ปรากฏว่าในคืนวันที่ 13 ตุลาคม เราต้องนั่งตัดต่อกันจนถึงตีสาม เป็นความตั้งใจจริงที่เราจะทำถวายพระองค์ท่าน เพียงแต่บัดนี้ผิดจากความตั้งใจเดิม จากปกแผ่นเสียงที่ควรจะเป็นสีทองกลับถูกเปลี่ยนเป็นสีดำ

…เช่นเดียวกับโครงการโปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ ที่เราจัดให้มีการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติคีตราชา โปรมูสิกา จูเนียร์ คอนเสิร์ต ครั้งที่ 3 มีการปรับเปลี่ยนเป็นการบันทึกทั้งภาพและเสียงเอาไว้แทน จาก 2 ปีก่อนที่เราได้จัดแสดงคอนเสิร์ตเป็น 2 รอบ รอบซ้อมใหญ่ และรอบแสดงจริง ณ พระราชวังพญาไท ทั้งหมดนี้จะเป็นการปรับการแสดงให้เข้ากับสถานการณ์ และมีความเหมาะสม"เรียบเรียงจากคอลัมน์ Feature ในนิตยสาร LIPS เดือนธันวาคม 2559


** สงวนลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกภาพหรือเนื้อหาใดๆ ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต หากต้องการเผยแพร่กรุณากดปุ่มเพื่อแชร์บทความจากเว็บไซต์ lips-mag.com เท่านั้น **
SHARE THIS :

Instagram

VIEW MORE OUR INSTAGRAM

Related Article

People
20s Tiny Shiny Girl
สาวน้อยที่เพิ่งใช้ชีวิตบนโลกมาเพียง 20 ปี แต่กลับบุกตะลุยคว้าทุกโอกาสมาลงมือทำแบบไม่เคยปฏิเสธ นั่นทำให้ความเข้มข้นในเรื่องเล่าของ วี-วิโอเลต วอเทียร์ มากด้วยเรื่องราวสนุกครบรส ชนิดที่เราเสียดายแทนคุณเหลือเกินที่มีโอกาสได้รู้จักเธอเพียงไม่กี่หน้ากระดาษ
People
Go Deep & Go Far
16 ปีในเส้นทางสายดนตรี นอกจากจะเสริมสร้างประสบการณ์ให้ทั้ง "บอล-ต่อพงศ์ จันทบุบผา" และ "เมื่อย-ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ" กลายเป็นรุ่นพี่ในวงการเพลง ระยะหลังคนทั้งคู่ยังชัดเจนในตัวตนและความต้องการมากขึ้น ส่งผลให้นอกจากซิงเกิลเพลง ฝน อันเป็นผลผลิตแรกหลังจากห่างหายไป 3 ปี ศักราชใหม่นี้เราคงได้เห็นความเข้มข้นทางดนตรีจากวง Scrubb กันอีกเช่นเคย