ธ สถิตดุสิตดาลัย

ธ สถิตดุสิตดาลัย

รายละเอียดหนังสือ
ชื่อเรื่อง : ธ สถิตดุสิตดาลัย (ปกกระดาษแข็งหุ้มแจ็คเก็ต)
ราคา : 9,999 บาท

   ปกกระดาษแข็งหุ้มแจ็คเก็ต รูปเล่มขนาด 27×33 เซนติเมตร จำนวน 400หน้า หน้าปกอัญเชิญพระบรมสาทิศลักษณ์พิมพ์ฟอยล์สีโรสโกลด์ จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ Snow White 300แกรม เนื้อในพิมพ์บนกระดาษอาร์ตเนื้อด้าน Toccata 100 แกรม
   พร้อมพระบรมรูปหล่อสำริด พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประติมากรรมนูนต่ำรังสรรค์โดยอาจารย์สุดสาคร ชายเสม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ทั้งหมดบรรจุภายในกล่องกระดาษแข็งผลิตด้วยมือ หน้ากล่องอัญเชิญพระบรมสาทิศลักษณ์ พิมพ์ฟอยล์สีโรสโกลด์


รายละเอียดหนังสือ
ชื่อเรื่อง : ธ สถิตดุสิตดาลัย (ปกสีกรมท่า)
ราคา : 3,999 บาท

   ปกกระดาษพิเศษสีกรมท่า รูปเล่มขนาด 27×33 เซนติเมตร จำนวน 400 หน้า หน้าปกอัญเชิญพระบรมสาทิศลักษณ์ พิมพ์ฟอยส์สีโรสโกลด์ จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ Snow White 300แกรม เนื้อในพิมพ์บนกระดาษอาร์ตเนื้อด้าน Toccata 100 แกรม
   พร้อมทั้งพระบรมรูปพอร์ซเลน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประติมากรรมนูนต่ำรังสรรค์โดยอาจารย์สุดสาคร ชายเสม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16.5 เซนติเมตร ทั้งหมดบรรจุภายในกล่องกระดาษแข็งผลิตด้วยมือ หน้ากล่องอัญเชิญพระบรมสาทิศลักษณ์ พิมพ์ฟอยส์สีโรสโกลด์

SHARED :