PIECE of TIME Louis Vuitton Fashion

“การอ่านนิตยสารแฟชั่นเป็นเรื่องที่น่าดื่มด่ำและเป็นประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล การพลิกจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าก็คล้ายกับการดูภาพเคลื่อนไหวของภาพยนตร์บนตัก ความหลากหลายมิติ สัดส่วนหรือการเรียงลำดับในนิตยสารทำให้เราเห็นภาพรวม แต่ด้วยภายใต้ความถดถอยของเศรษฐกิจ หน้านิตยสารแฟชั่นก็ถูกลดทอนลง และส่งผลให้ พลังของภาพในหน้ากระดาษก็ลดลงด้วย เช่นกัน มันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผู้ผลิตบางรายเห็นความเป็นไปนี้และพยายามที่จะ ช่วยโอบอุ้มวิสัยทัศน์ของช่างภาพและอาร์ต-ไดเร็กเตอร์ โดยให้สิ่งที่พวกเขาสื่อออกมาผ่าน โฆษณานั้นสามารถยืนหยัดและโดดเด่นอยู่ได้ในหน้านิตยสาร แทนที่จะเปิดผ่านไปเฉยๆ มันต้องหยุดความสนใจของผู้อ่าน ระยะห่างระหว่าง ‘เนื้อหา’ และ ‘โฆษณา’ ในปัจจุบันแทบแยกจากกันไม่ออก และจากการวิจัยพบว่าภาพแฟชั่นที่มีบทบาทสำคัญในโลกแฟชั่นซึ่งเกิดขึ้นตลอดช่วง 25 ปีที่ผ่านมา อยู่ในแคมเปญของ Louis Vuitton มากพอๆ กับในหน้านิตยสาร” ส่วนหนึ่งของคำนำหนังสือ โดย Martin Harrison

Title: Louis Vuitton Fashion Photography
Publisher: Rizzoli International Publications
Authors: Charlotte Cotton, Martin Harrison, Michael Mallard
Price: 2,000 THB
Available at: ร้าน Louis Vuitton ทุกสาขา / louisvuitton.com

เรื่อง-ภาพ กอง บก.นิตยสารลิปส์
SHARE THIS :