Live A Connected World

SHARE THIS :

Instagram

VIEW MORE OUR INSTAGRAM

Related Article

Lifestyle
Sail Away
ค็อกเทลหรือดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาแกล้มวิถีชีวิตแบบกรุงเทพที่เห็นร่องรอยอดีตจนมองเห็นไปถึงอนาคตมีมาแล้วยาวนาน แต่ความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมเกิดขึ้นบนครูสลำใหม่จากทีมนักทำร้านอาหาร ซึ่งเข้าใจดีทั้งรากเหง้าการกินอยู่แบบไทยและวิธีเอนเตอร์เทนนิ่งสไตล์สากล